เรียนต่อต่างประเทศ
News
ฟรี! ทดสอบภาษาอังกฤษ UWE Bristol - Online English Language Test วันที่ 2 ตุลาคม 2563 นี้
ฟรี! ทดสอบภาษาอังกฤษ UWE Bristol - Online English Language Test วันที่ 2 ตุลาคม 2563 นี้

ด่วน! ลงทะเบียนเข้าทดสอบภาษาอังกฤษ

UWE Bristol - Online English Language Test ฟรี!

ทดสอบ 4 ทักษะ (Listening - Reading - Writing - Speaking)

การทดสอบนี้ เป็นการทดสอบเพื่อใช้เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรปริญญาโท RSU Joint Master Programs และทุกหลักสูตรของ UWE Bristol

โดยไม่ต้องใช้ผลคะแนน IELTS และสามารถเก็บผลสอบได้ 2 ปี


ในวันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม  2563 เวลา 09:00 - 14:00 น. ผ่านระบบ Online Zoom Test

*** สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมทดสอบภาษาอังกฤษได้ ตั้งแต่วันนี้ -  วันที่ 30 กันยายน 2563 

 

กำหนดการทดสอบวันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2563 มีดังนี้

- เริ่มลงทะเบียนและแนะนำขั้นตอนการทดสอบภาษาอังกฤษ >> เวลา 09:00 - 10:00 น.

- เริ่มสอบ 3 skills (Listening, Reading, Writing) >> เวลา 10:00 - 14:00 น.

*ผู้ที่สอบผ่าน 3 skills (Listening, Reading, Writing) ตามเกณฑ์ที่กำหนดถึงจะมีสิทธ์เข้าทดสอบ Speaking Test 


สาขาของ UWE Bristol ที่เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาโท Joint Master Programs 
•    MSc Business Management
•    MSc International Management
•    MSc Marketing
•    MSc Marketing Communications

 


กรุณากรอกรายละเอียดสำหรับลงทะเบียน UWE Bristol - Online English Language Test 

 

สอบถามข้อมูล

 


 

News