เรียนต่อต่างประเทศ
Kodchapan (Fon)
Master Degree Msc Strategic & Digital Marketing
De Montfort University
มาจาก
B.Sc. Food Business Managment
University of The Thai Chamber of Commerce, Thailand

 

เหตุผลที่มาเรียนหลักสูตร Joint Program เพราะอะไร? 
- สะดวกในการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ทีมงานที่ไทยระหว่าง Workshop ก่อนที่ไทย
- สะดวกในการประสานงาน
- ทำให้มีเวลาในการปรับตัวก่อนที่ไทย ก่อนไปเรียนต่อที่ต่างประเทศ

 

บทสัมภาษณ์
 • Degree : Master Degree
  Course : MSc International Business Management
  University : Sheffield Hallam University
 • Degree : Master Degree
  Course : MSc International Marketing
  University : Sheffield Hallam University
 • Degree : Master Degree
  Course : MSc International Business and Marketing
  University : De Montfort University