เรียนต่อต่างประเทศ
Panchaya (Elle)
Master Degree MSc International Marketing
Sheffield Hallam University
มาจาก
B.B.A. Marketing
Bangkok University, Thailand

 

เหตุผลที่มาเรียนหลักสูตร Joint Program เพราะอะไร? 
ต้องการไปเรียนต่อที่ต่างประเทศ เพื่อได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ และสามารถนำความรู้ที่ได้รับมาใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บทสัมภาษณ์
 • Degree : Master Degree
  Course : MSc International Business Management
  University : Sheffield Hallam University
 • Degree : Master Degree
  Course : MSc International Marketing
  University : Sheffield Hallam University
 • Degree : Master Degree
  Course : MSc International Business and Marketing
  University : De Montfort University