เรียนต่อต่างประเทศ
University of Leicester

มหาวิทยาลัยเลสเตอร์ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1921 และได้รับพระบรมราชานุญาตเมื่อปี 1957 เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ พร้อมด้วยการเป็นผู้นำระดับนานาชาติด้านการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยมีนักศึกษามากกว่า 17,000 คน โดยเป็นนักศึกษาเต็มเวลา 8,500 คน 10% มาจากนอกประชาคมยุโรป (EU) จากทั้งหมด 60 กว่าประเทศ มหาวิทยาลัยยังเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่เติมโตเร็วที่สุดในสหราชอาณาจักร และปัจจุบันยังมีการกระตุ้นการพัฒนาวิทยาเขตด้วยเงินลงทุนกว่า 300 ล้านปอนต์