เรียนต่อต่างประเทศ
Cranfield University

มหาวิทยาลัยเครนฟิลด์ เป็นมหาวิทยาลัยอีกแห่งหนึ่งในสหราชอาณาจักรที่มีที่ตั้งอยู่ 2 วิทยาเขต มุ่งเน้นไปทางด้านการวิจัย

ด้วยระยะเวลากว่า 60 ปี มหาวิทยาลัยเครนฟิลด์ได้รับการยอมรับว่า เป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นด้านการวิจัยเชิงประยุกต์ในสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการจัดการ ตลอดระยะเวลา 30 ปีให้หลังมา มหาวิทยาลัยมีความก้าวหน้ามากมาย รวมถึงความร่วมมือด้านวิชาการกับ the Defence College of Management and Technology ที่เมือง Shrivenham ใน Wiltshire ผลคือเครนฟิลด์เติบโตขึ้นเป็นศูนย์กลางของยุโรปในด้านการวิจัยเชิงประยุกต์ การพัฒนา และการออกแบบ มหาวิทยาลัยมีตัวแทนทั่วโลกสำหรับการแรงบันดาลใจในการสอนและการวิจัย สิ่งอำนวยความสะดวกในด้านอุตสาหกรรมภาคส่วน และความร่วมมือในภาคอุตสาหกรรมและด้านพานิชย์ และบัณฑิตวิทยาลัยทั้งหมด เครนฟิลด์เป็นตัวเลือกแรกๆ สำหรับความทะเยอทะยานและความต้องการในการเข้าศึกษาต่อปริญญาโทร ปริญญาเอก และโปรแกรมการพัฒนาสำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัย