เรียนต่อต่างประเทศ
University of Brighton

University of Brighton ก่อตั้งในปี 1968 ในชื่อ Brighton Polytechnic โดยเป็นการรวมกันของ Brighton college of Technology และ Brighton College of Art และได้รับวิทยฐานะเป็นมหาวิทยาลัยในปี 1992 ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีนักศึกษาทั้งสิ้น 22,000 คน และเจ้าหน้าที่ 2,100 คน โดยมี 5 แคมปัสในเมือง Brighton และแคมปัสในเมือง Eastbourne และ Hastings โดยห่างจากกรุงลอนดอนทางตอนใต้ประมาณ 85 กิโลเมตร หลักสูตรที่มีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยเช่น Pharmacy, Engineering และ Information Technology

ในหลายปีมานี้ University of Brighton ได้เน้นในด้านความสามารถในการหางาน โดยมีการวางแผนการทำงาน และแทบทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัยจะมีการฝึกงาน ซึ่งจะช่วยนักศึกษาในการ เรียนรู้ พัฒนาทักษะด้านการทำงาน พร้อมทั้งทำให้นายจ้างเห็นถึงศักยภาพ และประสบการณ์จากการทำงาน