เรียนต่อต่างประเทศ
Bournemouth University

Bournemouth University (BU) ได้ชื่อว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่มีความทันสมัยเจริญก้าวหน้าในด้านนวัตกรรม อีกทั้งยังมีการจัดการหลักสูตรทางการศึกษาที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพเช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยมืออาชีพที่อื่นๆ 

Bournemouth University (BU) มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาหลักสูตรต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการปูพื้นฐานให้กับนักเรียนมีความพร้อมในการทำงานในสาขาวิชาชีพนั้นๆ ยิ่งไปกว่านั้นนักเรียนยังมั่นใจได้ในเรื่องของบรรยากาศการเรียนการสอนที่เต็มไปด้วยสิ่งแวดล้อมที่ดีเยี่ยม

Bournemouth University (BU) มีนักเรียนประมาณ 18,000 คน และนักเรียนนานาชาติอีก 1,800 คน จากกว่า 130 ประเทศ มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ในบริเวณชายฝั่งทางใต้ของประเทศอังกฤษที่มีสภาพอากาศอบอุ่น และทิวทัศน์ที่งดงาม ใช้เวลาเดินทาง 2 ชั่วโมงโดยประมาณจากลอนดอนโดยรถไฟ 

ด้วยการสอนที่ทันสมัยอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถเชื่อมโยงเข้ากับภาคอุตสาหกรรมได้ ทำให้มหาวิทยาลัยได้มีการพัฒนาอย่างอิสระ และยั่งยื่นอย่างมืออาชีพในทุกสาขาวิชา ไม่ว่าจะเป็น Business, Law, Economics, Computing, Hospitality, Tourism, Multimedia Communications, Engineering, Design, Computer Animation, Marketing และ Media รวมถึงหลักสูตรเฉพาะอย่าง Archaeology, Forensics, Environmental และ Health