เรียนต่อต่างประเทศ
Birkbeck, University of London

ด้วยความใส่ใจในประสิทธิภาพการเรียน และการสอน สิ่งเหล่านี้จะเป็นประสบการณ์อันยอดเยี่ยมที่นักศึกษาของ Birkbeck ทุกคนจะได้รับในขณะที่ศึกษาอยู่ที่นี่ Birkbeck เป็นมหาวิทยาลัยที่มักจะได้รับให้ถูกจัดอันดับในด้านต่างๆ เกี่ยวกับการศึกษาอย่างสม่ำเสมอ ทั้งการสำรวจความถึงพอใจโดยภาพรวมจากนักศึกษา หรือแม้แต่คุณภาพการสอนจากคณาจารย์

Birkbeck มีนักศึกษาระดับปริญญาโทกว่า 700 คน โดย 60% เป็นนักศึกษาในโปรแกรมปกติจากหลักสูตร MA/MSc และ 40% เป็นนักศึกษาทางด้านงานวิจัย MPhil/PhD และด้วยความหลากหลาย ต่างเชื้อชาติ อายุ และสายอาชีพ จึงทำให้ Birkbeck มีสังคมวัฒธรรมที่หลากหลาย มีสีสัน อย่างลงตัว

Birkbeck เปิดให้มีการรับสมัครนักศึกษาต่างชาติที่ต้องการสมัครเรียนแบบ full-time และหลักสูตร online ในระดับปริญญาโท และเปิดให้มีการรับสมัครเรียนจากนักศึกษาในสหภาพยุโรป รวมถึงนักศึกษาสัญชาติสวิส ในหลักสูตร part-time ทั้งระดับปริญญาตรี และปริญญาโท 

Birkbeck มหาวิทยาลัยในกลุ่มของ University of London มักจะได้รับรางวัลที่เป็นการการันตีคุณภาพทางด้านการจัดการเรียนการสอนอย่างสม่ำเสมอ เช่น ได้รับรางวัลจาก the Quality Assurance Agency for Higher Education (QAA) ซึ่งเป็นองค์กรอิสระในการตรวจสอบมาตรฐานทางการศึกษาของสถาบันต่างๆ