เรียนต่อต่างประเทศ
Bath Spa University

Bath Spa University ได้มีการเปิดสอนในหลักสูตร และสาขาที่มีความหลากหลายตั้งแต่หลักสูตรก่อนปริญญาตรี หลักสูตรปริญญาตรี และหลักสูตรปริญญาโท อีกทั้งยังมีความสัมพันธ์กับสถาบันทางการศึกษาต่างๆ ทั้งในทวีปยุโรป เอเชีย สหรัฐอเมริกา และแอฟริกา

Bath Spa University เป็นมหาวิทยาลัยที่ได้ให้ความสำคัญทางด้านผลงานวิจัยทางวิชาการต่างๆ ที่เปี่ยมไปด้วยประสิทธิภาพในระดับยอดเยี่ยม และโดดเด่นในตัวของโปรแกรม และหลักสูตรนั้นๆ มหาวิทยาลัยมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา โดยวัดได้จากจำนวนการยื่นใบสมัครเข้าเรียนในระดับปริญญาตรีที่เพิ่มขึ้นถึง 40% ด้วยจำนวนนนักศึกษาจำนวน 5,500 คน (โดยประมาณ) อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจำนวนนักศึกษาจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่มหาวิทยาลัยก็ยังคงไว้ซึ่งการเอาใจใส่ในคุณภาพการให้บริการ และสนับสนุนในทุกด้านแก่นักศึกษาด้วยดีเสมอมา

ในปี 2005 มหาวิทยาลัย Bath Spa ได้กลายเป็นมหาวิทยาลัยรุ่นใหม่ๆ ของสหราชอาณาจักรที่ได้เข้ามามีบทบาททางด้านผลงานทางวิชาการ และงานวิจัย หรือที่เรียกกันว่า "teaching-led" universities ที่ได้ให้ความสำคัญทางด้านคุณภาพการสอนโดยสนับสนุนให้นักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้ผ่านจากกิจกรรมทุกรูปแบบที่ทางมหาวิทยาลัยได้จัดขึ้น

Bath Spa University มี 2 วิทยาเขตหลักนั้น ไม่เพียงแต่มีความสวยงามอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังคงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ที่น่าค้นคว้าหาความรู้ไว้เป็นประสบการณ์เสริม โดยในแต่ละแคมปัสได้มีการจัดเตรียมการเรียนการสอน พร้อมด้วยการสนับสนุนการใช้ชีวิตนักศึกษาที่คุ้มค่า และมีความสุขในขณะที่ใช้ชีวิตนักศึกษาที่นี่