เรียนต่อต่างประเทศ
Charles Darwin University

Charles Darwin University ก่อตั้งขึ้นโดยการรวมกันระหว่าง Alice Springs Centralian College และ Northern Territory University ในปี ค.ศ. 2003 เปิดสอนหลักสูตรระดับวิชาชีพ, ปริญญาตรี, สูงกว่าปริญญาตรีและการเรียนโดยใช้งานวิจัยเป็นฐาน เปิดสอนสาขากฎหมาย, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ศิลปะและธุรกิจศึกษา และการศึกษาเขตทะเลทรายด้านวัฒนธรรมเขตร้อน วิทยาเขตหลักคือ แคชชัวรีนา ตั้งอยู่ที่ บริงกิน นอกจากนี้ ยังมีวิทยาเขตอื่นๆที่ พาร์มเมอสตัน, แคทเธอรีน, จาบิรู, นูลันบาย, เทนแนนท์ ครีก, ยูลาราและอลิซ สปริงส์