เรียนต่อต่างประเทศ
JAMES COOK UNIVERSITY

James Cook University เป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดอันดับ 2 ในรัฐควีนส์แลนด์และเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำภูมิภาคเขตร้อน มีนักศึกษาลงทะเบียนมากกว่า 20,000 คนต่อปี เป็นนักศึกษาต่างชาติ 6,000 คนจาก 100 ประเทศทั่วโลก เปิดสอนหลักสูตรหลากหลายกว่า 300 หลักสูตร

5 เหตุผลที่เลือกเรียนที่ James Cook University

1. มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงระดับโลก

- TOP 5 มหาวิทยาลัยชั้นนำในด้านการวิจัยในภูมิภาคเขตร้อน (มีชื่อเสียงในงานวิจัยสาขา ecology/environment, plant and animal science, geosciences, coral reef science and tourism)

- TOP 4% ของโลก มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลก

- ผู้นำทางด้านงานวิจัยในสาขา Environmental Science and Management and Fisheries Science และได้รับรางวัลระดับชาติทั้งหมด 39 รางวัลในด้านความยอดเยี่ยมและคุณภาพการสอน

2. คุณภาพของหลักสูตร ทำให้หลักสูตรของ James Cook University เป็นที่ยอมรับจากทั้งในออสเตรเลียและต่างประเทศ

3. สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการเรียน แคมปัสที่น่าเรียน คลาสเรียนไม่ใหญ่จนเกินไป อาจารย์ที่สามารถเข้าถึงได้ และระบบการช่วยเหลือนักศึกษา

4. คุณภาพการสอนยอดเยี่ยม James Cook University ตั้งใจที่จะใช้ระบบการสอนที่มีคุณภาพและทันสมัยที่สุดด้วยผลงานวิจัยที่พิสูจน์ได้สอนโดยอาจารย์ที่มีประสบการณ์

5. ผู้นำด้านงานวิจัย ในฐานะที่เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยจึงมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัย อุปกรณ์เครื่องมือต่างๆที่อำนวยความสะดวกต่องานวิจัย James Cook University เป็นสมาชิกของ The National Alliance, Innovative Research Universities