เรียนต่อต่างประเทศ
La Trobe University


La Trobe University
 เป็นมหาวิทยาลัยที่ก่อตั้งในปี 1964 ตั้งอยู่ที่เมืองเมลเบิร์น ห่างจากใจกลางเมืองเพียง 30 นาที โดยรถไฟ La Trobe University ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในรัฐวิคทอเลีย และเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่เป็นอันดับ 3 ของรัฐนี้ มีนักศึกษามากกว่า 26,500 คน ซึ่งเป็นนักศึกษาต่างชาติจำนวน 4,200 คน La Trobe University เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำทีมีชื่อเสียงทางด้านธุรกิจ ได้แก่ MBA และทางด้านการศึกษาค้นคว้าวิจัยของประเทศออสเตรเลีย นอกจากนี้ La Trobe University ได้รับการจัดอันดับ The Top 100 Universities in the world จาก Times Higher Education Supplement, 2005

จุดเด่นของมหาวิทยาลัย La Trobe University
1. มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงโด่งดังและได้รับการจัดให้อยู่ในอันดับที่ดีเยี่ยม
• La Trobe University ได้รับการจัดให้อยู่ในกลุ่มมหาวิทยาลัย 10 อันดับแรกในประเทศออสเตรเลียในปีค.ศ. 2006 และอยู่ในกลุ่มหาวิทยาลัย 3 อันดับแรกในรัฐ Victoria ในปีค.ศ. 2007 จากดัชนีของ Shanghai Jiao Tong University
• ศูนย์ไบโอเทคโนโลยีแห่งใหม่ภายในวิทยาเขต มูลค่า A$27 ล้าน
• มี Microsoft Centre & Research and Development Park ภายในวิทยาเขต

2. บริการให้คำปรึกษาและช่วยเหลือการหางานหลังเรียนจบ
• บริการแนะนำเกี่ยวกับอาชีพการทำงานที่ครอบคลุม เพื่อช่วยให้ผู้ที่สำเร็จการศึกษาของเราประสบความสำเร็จ
• เครือข่ายศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย ประกอบไปด้วยผู้ที่มีชื่อเสียงโด่งดัง อาทิ Dr. David Morgan ซึ่งเป็น CEO ของ Westpec Bank ในประเทศออสเตรเลีย และ Dr. Geoff Raby ซึ่งเป็นเอกอัครราชทูตที่ประเทศจีน
• หลักสูตรของเราได้รับการพัฒนาเพื่อตอบสนองต่อความต้องการจากภาคธุรกิจ

3. เจ้าหน้าที่ด้านวิชาการที่ยอดเยี่ยม
• มหาวิทยาลัยมีความสัมพันธ์ด้านงานวิจัยกับกว่า 200 มหาวิทยาลัยทั่วโลก และยังเป็นสมาชิกของ Innovative Research University (IRU) ในประเทศออสเตรเลีย
• เจ้าหน้าที่ด้านวิชาการของมหาวิทยาลัยมีคุณสมบัติที่ได้รับการยอมรับยกย่องจากบุคคลภายนอกทั่วไป และงานวิจัยของพวกเขาก็ยังได้รับรางวัลอย่างสม่ำเสมอ
• การเรียนการสอนที่ La Trobe ได้รับการปรับตามงานวิจัยล่าสุด ทั้งยังมีอัตราส่วนจำนวนเจ้าหน้าที่ต่อจำนวนนักศึกษาที่ดีเยี่ยม
เจ้าหน้าที่ด้านวิชาการของเราสามารถเข้าถึงได้และมีความเป็นกันเอง

4. ความมุ่งมั่นในการให้การศึกษาระดับนานาชาติ
• มหาวิทยาลัยมีความสัมพันธ์กับนานาประเทศทั่วโลก ทั้งในด้านการเรียนการสอน การแลกเปลี่ยนนักศึกษาการพัฒนาความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาระดับนานาชาติ
• La Trobe เป็นผู้ก่อตั้ง International Network of Universities (INU) ซึ่งเป็นกลุ่มสมาคมของมหาวิทยาลัยที่มีความมุ่งมั่นต่อการศึกษาที่มีความเป็นนานาชาติ

5. นักศึกษามีรูปแบบการใช้ชีวิตภายในวิทยาเขตที่ดีที่สุด
• วิทยาเขตของ La Trobe ประกอบด้วยนักศึกษา 26,000 คนซึ่งรวมถึงนักศึกษาต่างชาติกว่า 4,500 คน จากประเทศต่างๆ กว่า 90 ประกาศ และอาจารย์เจ้าหน้ากว่า 3,000 คน
• นักศึกษาสามารถเข้ามีส่วนร่วมในขมรมและสมาคมต่างๆ ที่มีอย่างหลากหลาย เพื่อเป็นการใช้เวลาที่ La Trobe University ให้ได้อย่างคุ้มค่าที่สุด
• วิทยาเขตต่างๆ ตั้งอยู่ภายใต้สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่งดงาม
• มหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงที่โด่งดังในเรื่องของบริการและความช่วยเหลือที่มีให้กับนักศึกษาต่างชาติ ซึ่งรวมถึงความช่วยเหลือด้านทักษะการเรียนและทักษะภาษาอังกฤษ และบริการรับที่สนามบินฟรี