เรียนต่อต่างประเทศ
Murdoch University


Murdoch University
 ตั้งอยู่ในเขตตะวันตกของประเทศออสเตรเลีย เมือง Perth มหาวิทยาลัย Murdoch เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยทางด้านการวิจัย Murdoch มีนักศึกษามากกว่า 15,000 คน และนักศึกษาต่างชาติ 3,000 คนใน 2007 มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับจาก Good University Guide ทางด้านคุณภาพการสอนดีเด่นระดับ 5 ดาว และยังได้รับความพึงพอใจจากนักศึกษาระดับ 5 ดาว ติดอันดับWorld’s Top 500 Universitiesและอันดับสองของการเรียนการสอนดีเด่นทาง Humanities,Arts และ Education programs(ข้อมูลจาก Shanghai Jiao Tong University)

นอกจากนี้ ภายในวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยมีสถาบันเอกชนอีก 3 แห่ง ซึ่งเปิดสอนในหลักสูตรเตรียมความพร้อมเพื่อศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยได้แก่ Murdoch Institute Of Technology , Murdoch College Institute และ Murdoch College ซึ่งเป็นกลุ่มสถาบันของ Alaxander Education Group (AEG)

Ranking:
#23 ERA Research Ranking
#551 QS World University Ranking
#351 Times Higher Education Australian World University Ranking