เรียนต่อต่างประเทศ
The University of Adelaide


University of Adelaide ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1874 ในปัจจุบันมีนักศึกษาสมัครเข้าเรียนประมาณ 20,500 คน โดยมหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็นหนึ่งในกลุ่มมหาวิทยาลัย G8 (Group of Eight) เปิดสอนสาขาการเกษตร, ธุรกิจ, กฎหมาย, วิทยาศาสตร์ทางคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์, สถาปัตยกรรม, การแพทย์, ทันตแพทย์, ดนตรี, การสอนและวิทยาศาสตร์ในระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรี โดยสถาบันมีวิทยาเขตทั้งหมด 5 แห่ง ได้แก่ ศูนย์ทางด้านไวน์และสวนสำหรับงานวิจัย ตั้งอยู่ที่บาร์ตัน โดยวิทยาเขตหลัก คือ นอร์ธ เทอเรซ ส่วนวิทยาเขตอีกสองแห่งนั้นเน้นด้านหลักสูตรที่เกี่ยวกับเกษตรกรรม

Ranking:
ลำดับที่ 7 ของการจัดลำดับมหาวิทยาลัยของประเทศออสเตรเลีย (ERA Research Ranking)
ลำดับที่ 100 QS World University Australian Ranking
ลำดับที่ 164 จาก Times Higher Education Australian World University Ranking
ลำดับที่ 151 ARWU Australian University Ranking