เรียนต่อต่างประเทศ
The University of Sydney 


University of Sydney
 เป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศออสเตรเลีย ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ.1850 เป็นมหาวิทยาลัยที่มีขนาดใหญ่ที่สุด มีจำนวนนักศึกษาประมาณ 50,000คน เป็นนักศึกษาต่างชาติประมาณ 10,000คน มหาวิทยาลัยเป็นหนึ่งในสมาชิกของกลุ่มมหาวิทยาลัยทั้ง 8 แห่งที่มีผลงานวิจัยและหลักสูตรการเรียน การสอนดีเด่น และจากการจัดอันดับของมหาวิทยาลัยทั่วโลกมหาวิทยาลัยถูกจัดอยู่ในระดับ 31 จากมหาวิทยาลัยจากทั่วโลก มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรที่หลากหลายและน่าสนใจให้นักศึกษาได้เลือกเรียน โดยในทุกหลักสูตรจะมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เข้ากับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน


University of Sydney ตั้งอยู่ใจกลางเมืองซิดนีย์ ซึ่งเป็นเมืองเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศออสเตรเลียและเป็นเมืองใหญ่ที่สุดของประเทศ มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นที่สุด เป็นหนึ่งในเมืองที่มีชื่อเสียงและสวยที่สุดเมืองหนึ่งของโลก มหาวิทยาลัยประกอบด้วยวิทยาเขต ดังนี้


1. Camperdown and Dalington Campus เป็นวิทยาเขตหลักของมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ใจกลางเมือง
2. St James Campus เป็นที่ตั้งของคณะกฎหมาย
3. Sydney Conservatorium of Music เป็นที่ตั้งของคณะดนตรี
4. Rozelle Campus – Sydney College of the Arts เป็นที่ตั้งของคณะ Visual Arts
5. Mallet Street Campus เป็นที่ตั้งของคณะพยาบาล
6. Cumberland  Campus เป็นที่ตั้งของคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ
7. Camden Campus เป็นที่ตั้งของคณะเกษตรกรรมและสัตว์แพทย์
8. Surry Hills Campus เป็นที่ตั้งของคณะทันตกรรม

 

Ranking:
2nd ERA Research Rankings
37 QS World University Australian Rankings
60 Times Higher Education Australian World University Rankings