เรียนต่อต่างประเทศ
University of Tasmania


University of Tasmania
 เป็นของรัฐบาลที่เก่าแก่เป็นอันดับที่ 4 ของประเทศออสเตรเลีย ก่อตั้งมานานกว่า 120 ปี ตั้งอยู่ที่รัฐทาสมาเนีย ซึ่งเป็นเกาะ ที่มีทิวทัศน์สวยงามมาก ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศออสเตรเลีย บรรยากาศเหมาะแก่ การศึกษา ผู้คนเป็นมิตร มีนักศึกษาไทยน้อย และค่าครองชีพต่ำ มหาวิทยาลัยประกอบด้วย 2 วิทยาเขต คือ วิทยาเขตโฮบาร์ท (Hobart) และลอนเซสตัน (Launceston)

 ปัจจุบัน University of Tasmania มี นักศึกษาประมาณ 16,000 คน เป็นนักศึกษาต่างชาติประมาณ 2,000 คน ดำเนิน การสอนโดยคณาจารย์ที่มีคุณวุฒิและ ประสบการณ์สูง ขนาดชั้นเรียนค่อนข้างเล็ก อาจารย์ผู้สอนสามารถดูแลและให้คำปรึกษากับนักศึกษาได้อย่าง

ตั้งอยู่ในรัฐ Tasmania ซึ่งเป็นเกาะทางตอนใต้ของประเทศออสเตรเลีย เมืองหลวงของรัฐแทสแมเนียคือ Hobart จัดเป็นเมืองที่มีค่าครองชีพต่ำ มหาวิทยาลัยแทสแมเนียเป็นมหาวิทยาลัยประจำรัฐ มีค่าเรียนไม่แพงเมื่อเทียบกับมหาวิทยาลัยในรัฐอื่นๆ ของประเทศออสเตรเลีย เกาะแทสแมเนียมีสภาพแวดล้อมที่สวยงาม เป็นเมืองที่ปลอดภัยที่สุดเมืองหนึ่ง

The University of Tasmania, ออสเตรเลียมีความภูมิใจที่จะประกาศจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ, UTAS (IC @ UTAS) เพียงไม่กี่นาที จากใจกลางเมือง วิทยาลัยตั้งอยู่ภายในกองบริการนักศึกษาต่างชาติประเทศ ซึ่งอยู่ในวิทยาเขตหลักใน Hobart (เมืองหลวงของรัฐแทสแมเนีย) ห้องเรียนตกแต่งใหม่ทั้งหมด พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกนักเรียนจะได้ประโยชน์จากชั้นเรียนขนาดเล็กและทีมงานการสอนที่ใส่ใจ

Location :
Hobart Campus เป็นวิทยาเขตหลัก ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากใจกลางเมืองเดินทางประมาณ 5 นาทีโดยรถบัส
Launceston Campus วิทยาเขตตั้งอยู่ห่างจากใจกลางเมือง Launceston เดินทางประมาณ 10 นาที โดยรถบัส
Cradle Coast Campus วิทยาเขตอยู่ทางชายฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือของแทสมาเนีย ซึ่งเป็นวิทยาเขตย่อยสำหรับนักศึกษาออสเตรเลียที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง

Ranking:
ลำดับที่ 11 ของมหาวิทยาลัยของออสเตรเลีย (ERA Research Ranking 2014/15)
ลำดับที่ 401 มหาวิทยาลัยของโลก (QS World University Ranking 2014/15)

 

เหตุผลหลักที่นักศึกษาตัดสินใจเลือก University of Tasmania

เรียนแคนาดา UTAS เป็นหนึ่งในสิบของมหาวิทยาลัยรัฐบาลที่เด่นด้านงานค้นคว้าและงานวิจัย
เรียนแคนาดา UTAS ได้รับรางวัลดีเด่นด้านการบริหารนักศึกษา ปี ค.ศ. 1997-1998
เรียนแคนาดา ระบบการเรียนการสอนเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและนานาชาติ
เรียนแคนาดา UTAS ได้รับรางวัล Australian Center Award ในปี 2000 โดยองค์กรการฝึกอบรมออสเตรเลีย IDP/IELTS

เรียนแคนาดา UTAS ตั้งอยู่บนเกาะที่มีทิวทัศน์สวยงาม มากที่สุดแห่งหนึ่งของ ออสเตรเลีย บรรยากาศเหมาะ สำหรับการศึกษา