เรียนต่อต่างประเทศ
Swansea University

Swansea University ตั้งอยู่ที่เมือง Swansea, Wales เป็นเมืองชายทะเลที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่ง ใช้เวลาเดินทาง ประมาณ 3 ชั่วโมงครึ่งจากเมืองลอนดอน Swansea เป็นเมืองที่ได้ชื่อว่าปลอดภัย ที่สุดแห่ง หนึ่ง และค่าครองชีพไม่สูง Swansea University เป็นมหาวิทยาลัยที่มีการเรียน การสอนที่ดีติดอันดับ 6 ของ UK และ ยังเป็นสถาบันที่น่าเรียนที่สุดใน UK