เรียนต่อต่างประเทศ
University of Surrey

University of Surrey ตั้งอยู่ในทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศอังกฤษ โดยแคมปัสหลักของมหาวิทยาลัยตั้งอยู่ที่ Stag Hill และ Manor Park และวิทยาเขตที่สองอยู่ที่  เป็นสมาชิกกลุ่มมหาวิทยาลัย Russell Group ซึ่งประกอบด้วย 24 มหาวิทยาลัยชั้นนำของสหราชอาณาจักร University of Surrey ได้รับตำแหน่ง ‘University of the Year 2015-2016’ จาก Times และSunday Times University Guide ปัจจุบันมีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนกว่า 15,000 คน จาก 120 ประเทศ และเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่มีนักศึกษานานาชาติมากที่สุดในสหราชอาณาจักร

นอกจากจะขึ้นชื่อว่าเป็นมหาวิทยาลัยแห่งปีแล้ว University of Surrey  ยังมีความโดดเด่นในด้านอื่น ๆ อีกมากมาย โดยจะเห็นได้จากความพึงพอใจของนักเรียน มีจำนวนนักศึกษาลงทะเบียนเรียนเป็นจำนวนมาก และมีอัตราการได้รรับการจ้างงานที่สูงมาก โดย Times and Sunday Times Good University Guide 2016 ยังได้ยกย่องให้ที่นี่เป็น มหาวิทยาลัยที่มีความทันสมัยมากที่สุดในสหราชอาณาจักร โดยช่วยลดภาระการระดมทุนของรัฐในการปรับปรุงวิทยาเขต Guilford มากถึง 400 ล้านปอนด์และร่วมลงทุนกับบริษัทในประเทศจีน

University of Surrey มีหลักสูตรการฝึกงานที่มีความเป็นมืออาชีพ โดยร่วมมือกับนายจ้างบริษัทต่าง ๆ กว่า 2,300 แห่ง ทั่วประเทศ โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ใช้ทักษะและฝึกฝนประสบการณ์การทำงานในสภาพแวดล้อมการทำงานจริง