เรียนต่อต่างประเทศ
Royal Holloway, University of London

Royal Holloway, University of London (RHUL) เป็นสมาชิกของกลุ่ม the University of London แต่เดิมมหาวิทยาลัยเป็นวิทยาลัยสตรีชื่อว่า Royal Holloway College ก่อตั้งโดย Thomas Holloway ในปี 1879 และสมเด็จพระราชินีนาถวิคทอเรีย ทรงเสด็จพระราชดำเนินมาเปิดมหาวิทยาลัยในปี 1886 วิทยาเขตของ Royal Holloway เป็น 1 ในพื้นที่ที่สวยที่สุดในสหราชอาณาจักร และตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองลอนดอนเพียง 30 นาที

มหาวิทยาลัยมีนักศึกษามากกว่า 7,700 คน ด้วยจำนวนนักศึกษาจาก 120 ประเทศ มหาวิทยาลัยมีการจัดสาขาวิชาในสามคณะ ได้แก่ Arts, Science, และ History and Social Sciences นอกเหนือจากรายวิชาเดี่ยว นักศึกษาสามารถเลือกระดับปริญญาและวิชาหลักวิชารองได้

Royal Holloway มีการเรียนการสอนที่เป็นเลิศ ซึ่งโดดเด่นมากในด้านการวิจัย ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน ภูมิศาสตร์ และดนตรีศึกษาได้รับการรับรองให้เป็นมาตรฐานสากล นอกจากนี้ในด้านวิทยาศาสตร์ ยังได้รับการจัดอันดับให้เป็น ความโดนเด่นระดับชาติ สำหรับการวิจัยในปี 2001 โดยได้รับคะแนน 5 หรือ 5* ในปี 2006 Royal Holloway มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียน 7,700 คน จาก 120 ประเทศ