เรียนต่อต่างประเทศ
University of Roehampton

University of Roehampton ตั้งอยู่บน parkland ทางด้านตะวันตกเฉียงใต้ของกรุงลอนดอน มหาวิทยาลัยเป็นการรวมตัวกันของวิทยาลัย 4 วิทยาลัยด้านการสอนในช่วงศตวรรษที่ 19 และต่อมาได้รับวิทยฐานะเป็นมหาวิทยาลัยในปี 2004 ซึ่งปัจจุบันนักศึกษาก็ยังเรียนหนึ่งในสี่วิทยาลัยเหล่านั้นอยู่ University of Roehampton มีนักศึกษาต่างชาติกว่า 8,500 คนจาก 110 ประเทศทั่วโลก

เนื่องจากประวัติของมหาวิทยาลัยเริ่มจากวิทยาลัยด้านการสอน ทำให้หลักสูตรเกี่ยวกับการสอนของที่นี่มีชื่อเสียง นอกจากนี้ยังมีหลักสูตร Dance, Biological Anthropology, Drama และ English Literature ที่มีชื่อเสียง ปัจจุบัน University of Roehampton หลักสูตรการสอนออนไลน์ใด้านวิชา Business และ Medical