เรียนต่อต่างประเทศ
University of Reading

University of Reading ตั้งอยู่ห่างจากกรุงลอนดอนออกไปเพียง 25 นาที ท่ามกลางแคมปัสที่สวยงามและปลอดภัย มหาวิทยาลัย Reading ได้ถูกก่อตั้งโดย University of Oxford ในปี ค.ศ. 1892 และได้รับ Royal Charter ในปี ค.ศ. 1926 มหาวิทยาลัยแห่งนี้มีประวัติศาสตร์อันเก่าแก่ และมีการเปิดรับนักศึกษาจากนานาชาติทั่วโลกมาเป็นระยะเวลายาวนาน ในปัจจุบันมีนักศึกษาทั้งหมด 17000 คน ในจำนวนนี้เป็นนักศึกษาจากนานาชาติจำนวน 3000 คน จาก 117 ประเทศทั่วโลก จึงนับเป็นมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งที่ได้รับความนิยมจากนักศึกษาเป็นอย่างมาก