เรียนต่อต่างประเทศ
Lancaster University

มหาวิทยาลัยแลงคาสเตอร์ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของสหราชอาณาจักร ใกล้กับเมืองหลักของแมนเชสเตอร์และลิเวอร์พูล มหาวิทยาลัยก่อตั้งขึ้้นเมื่อปี 1960 เป็นวิทยาลัยเกี่ยวการพัฒนา ในช่วงเวลาหนึ่ง วิทยาเขตที่ทันสมัยของมหาวิทยาลัยเป็นคำจำกัดความที่อย่างยุติธรรมในสหราชอาณาจักร นักศึกษาของมหาหาวิทยาลัยแลงค์คาสเตอร์ยังคงได้รับการคาดหวังว่า จะลงเรียน 3วิชาภายใน 3ปีแรก โครงสร้างที่ยืดหยุ่นสูงนี้ อนุญาตให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีใหม่ ลงเรียนได้ 3 วิชาในคุณภาพที่ลึกลงไป ระหว่างปีแรก และมีเมื่อมีความชำนาญใน1 ในวิชาเหล่านี้ระหว่างการเรียนปีที่ 2 

มหาวิทยาลัยมีความโดดเด่นด้านการวิจัย และเป็นหนึ่งในกลุ่ม N8 ของกลุ่มมหาวิทยาลัยด้านการวิจัยของทางเหลื่อ การพัฒนาในปัจจุบัน มีการลงทุนไป 25 ล้านปอนด์ ในศูนย์การวิจัยสิ่งแวดล้อม และ Infolab 21 สิ่งอำนวยความสะดวกด้านคอมพิวเตอร์ และการสื่อสาร นอกจากนั้น มีการจัดอันดับ Management School ที่สูงที่มหาวิทยาลัย เช่นเดียวกันกับ  Lancaster Institute for Contemporary Arts History, Archaeology, Physics, และ Sociology เป็นภาควิชาของมหาวิทยาลัยที่ในปัจจุบันนี้เป็นที่ยอมรับอีกเช่นกัน