เรียนต่อต่างประเทศ
News
หลักสูตรปริญญาโท 2 ปริญญา (Two Master's Degrees Programme) : ปริญญาโทธุรกิจดิจิทัลระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยรังสิต + 58 สาขา ปริญญาโทต่างประเทศ
หลักสูตรปริญญาโท 2 ปริญญา (Two Master's Degrees Programme) : ปริญญาโทธุรกิจดิจิทัลระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยรังสิต + 58 สาขา ปริญญาโทต่างประเทศ

หลักสูตรปริญญาโท 2 ปริญญา (Two Master's Degrees Programme) - เป็นหลักสูตรที่ผู้สนใจได้มีโอกาสได้รับปริญญาโท 2 ใบ ทั้งจากมหาวิทยาลัยรังสิต และ มหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศ ในประเทศอังกฤษ, อเมริกา และออสเตรเลีย

●  Two Master's Degrees Options: หลักสูตรปริญญาโทธุรกิจดิจิทัลระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) + ปริญญาโทต่างประเทศใน UK, USA, AUS มีสาขาให้เลือกเรียนกว่า 58 สาขา

  ที่ไทยก่อน  1.4 ปี + ต่างประเทศ  8 - 12 เดือน

  ระยะเวลาตลอดหลักสูตรเพียง 2 ปี

  จบแล้วได้รับปริญญาโท 2 ใบ : M.Sc. International Digital Business (MIDB) จากวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต + ปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยต่างประเทศ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมหลักสูตรปริญญาโท 2 ปริญญา
(Two Master's Degrees)


หลักสูตรปริญญาโท 2 ปริญญา (Two Master's Degrees)
                                                             


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : 
  • โทร   061-157-8955,  098-285-6114,  088-022-2701
  • LINE: @rsustudyabroad
  • Email: info@rsustudyabroad.com
 
News