เรียนต่อต่างประเทศ
บทสัมภาษณ์
 • Pornladda (Paint)
  Degree : Master Degree
  Course : MSc International Marketing
  University : Sheffield Hallam University
 • Pasita (Tong)
  Degree : Master Degree
  Course : MSc Business & Management in the Creative Industries
  University : De Montfort University
 • Pisariyaporn (Artist)
  Degree : Master Degree
  Course : MSc Business & Management in the Creative Industries
  University : De Montfort University