เรียนต่อต่างประเทศ
BAC IET

BAC IET (British Academic Centre International English Test), การทดสอบเพื่อเข้ามหาวิทยาลัยของต่างประเทศ โดยทดสอบ 4 ทักษะ  (ฟัง- พูด- อ่าน- เขียน)  ซึ่งผู้สมัครสามารถนำผลการทดสอบยื่นสมัครเรียนในมหาวิทยาลัยที่ร่วมโครงการกับ RSU Study Abroad Center โดยมีค่าใช้จ่ายเพียง 3,000  บาท โดย BAC IET เป็นข้อสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ  ที่มหาวิทยาลัยที่มีความร่วมมือยอมรับเทียบเท่ากับ IELTS 
 

วิธีการสมัครสอบ BAC IET


 1. ใบสมัคร BAC IET กรอกใบสมัครที่แนบมาให้ หรือ สมัครออนไลน์
 2. โอนเงินค่าสอบจำนวน 3,000 บาท เข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
  ชื่อบัญชี  บริษัท บริติช อะเคเดมิค เซ็นเตอร์ จำกัด
  เลขที่ 274-213338-1
 3. สแกนเอกสารส่งเข้าที่อีเมล
  - ใบสมัครสอบที่กรอกเรียบร้อยแล้ว
  - สำเนาบัตรประชาชน
  - หลักฐานการโอนเงินค่าสอบ
 4. สถานที่สอบ  ทีเอสที ทาวเวอร์ เลขที่ 21 ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
ผู้สมัครจะได้รับแจ้งเวลาและสถานที่สอบอย่างละเอียดหลังจากส่งใบสมัคร
หมายเหตุ
 1. นศ.ภาคอินเตอร์ที่จบการศึกษามาไม่เกิน 2 ปี ไม่ต้องยื่นผลภาษาอังกฤษสำหรับบางมหาวิทยาลัย
 2. ระดับคะแนนภาษาอังกฤษขึ้นอยู่กับแต่ละมหาวิทยาลัยที่เลือก 
 3. Overall 5.5 โดยแต่ละ Skill ไม่ต่ำกว่า 5.0 สามารถเรียนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ Pre-sessional English Course ก่อนเข้าศึกษาหลักสูตร Joint Programme ได้ (100 ชม. ค่าเรียน 40,000 บาท นักศึกษาขั้นต่ำ 8 คน)

ตารางสอบปี 2019 - 2020