เรียนต่อต่างประเทศ
University of Bolton

มหาวิทยาลัย Bolton ก่อตั้งในปี 1824 ในชื่อ Bolton Mechanics institute หรือสถาบันเทคนิคโบลตัน ก่อนจะมีการเปลี่ยนแปลงในหลายๆอย่างตามมา กระทั่งได้มีการเรียนการสอนแบบมีใบปริญญาขึ้นในปี 1990 และเปลี่ยนชื่อและปรับวิทยฐานะขึ้นเป็น University of Bolton ในปี 2005 ปัจจุบันมหาวิทยาลัยโบลตันมีนักศึกษาประมาณ 11,000 คน จากแคมปัสทั้งหมดทั่วโลก

หลักสูตรกว่า 30 สาขาของมหาวิทยาลัยโบลตันล้วนได้รับการรับรอง รวมถึงสาขาจิตวิทยาสังคมอังกฤษ สาขาพยาบาลศาสตร์ และสภาพยาบาล นอกจากนี้โบลตันยังได้ชื่อว่าเป็นสถาบันการศึกษาผู้นำในด้านของการให้บริการและช่วยเหลือนักศึกษาทุพลภาพในด้านการศึกาาทุกประเภท

มหาวิทยาลัยโบลตันเป็นหนึ่งมหาวิทยาลัยที่มีค่าเทอมถูกที่สุดในประเทศสำหรับนักศึกาษาที่ต้องการเรียนในสถาบัน แม้ว่าจะมีทุนการศึกษาไว้ให้นักศึกษาแล้วก็ตาม มหาวิทยาลัยโบลตันได้มีการเปิดแคมปัสเล็กๆแห่งใหม่ที่ UAE เพื่อให้เข้ากับนโยบายที่ต้องการขยายฐานการศึกษาออกไปในระดับสากล นักศึกษาของมหาวิทยาลัยโบลตันได้ชื่อว่าเป็นกลุ่มนักศึกษาที่มีความหลากหลายในเรื่องเชื้อชาติมากที่สุดกลุ่มหนึ่ง โดย 25% มาจากสถาบันลูกข่ายของมหาวิทยาลัย