เรียนต่อต่างประเทศ
University of Bedfordshire

The University of Bedfordshire ตั้งอยู่ที่เมือง Luton และ Bedford ซึ่งเป็นสองเมืองที่ใหญ่ที่สุดในเขต Bedfordshire Bedfordshire University ได้ถูกก่อตั้งขึ้นโดยการควบรวม University of Luton และ Bedford campus ของ De Montfort University

Bedfordshire University ได้มีชื่อเสียงและเติบโตขึ้นภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว โดยในสองปีที่ผ่านมา มีจำนวนผู้สมัครเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าจากปีก่อน

รัฐบาลอังกฤษได้มีการจัด UK-wide Research Assessment Exercise (RAE) 2008 ซึ่งผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย Bedfordshire ถูกจัดอยู่ใน 'world-leading' และ 'international significance' และด้วยเหตุนี้ มหาวิทยาลัยจึงได้รับเงินทุนสนับสนุนการวิจัยเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก 

92 เปอร์เซนต์ ของนักศึกษาที่จบการศึกษาจาก University of Bedfordshire ได้รับการจ้างงานภายในระยะเวลา 6 เดือน หรือนักศึกษาบางส่วนเลือกที่จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น