เรียนต่อต่างประเทศ
Australian National University

Australian National University
 ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1946 ตั้งอยู่เมืองCanberra ของประเทศออสเตรเลีย นับเป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่อีกแห่งหนึ่ง ด้วยเนื้อที่ถึง 7 Campus colleges และด้วยดีกรีที่ดีและน่าสนใจมากของ Australian National University คือ ติดลำดับที่ 25 จากการจัดลำดับของ QS World University Ranking 2015 ติดลำดับที่ 51-60 World Reputation Ranking และ ถูกจัดลำดับที่ 45 จากการจัดลำดับของ Time Higher Education World University Ranking 2015 จึงส่งผลให้มหาวิทาลัยแห่งนี้เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงมากอีกแห่งหนึ่งของประเทศออสเตรเลีย