เรียนต่อต่างประเทศ
Bond University

Bond University
 มหาวิทยาลัยบอนด์ เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่ไม่แสวงผลกำไรแต่มุ่งเน้นให้นักศึกษาอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี เพื่อนำความรู้กลับมาใช้ในการทำงาน มหาวิทยาลัยบอนด์ (Bond University) ก่อตั้งเมื่อปี 1987 ณ เมืองโกลด์โคสต์ (Gold Coast) รัฐควีนส์แลนด์ (Queensland) ประเทศออสเตรเลีย (Australia) วิทยาเขตมีสภาพแวดล้อมที่สวยงาม มีนักศึกษารวมกว่า 4,100 คน มหาวิทยาลัยบอนด์ (Bond University) แตกต่างจากมหาวิทยาลัยอื่นๆ ในออสเตรเลีย (Australia) เพราะปีการศึกษาจะแบ่งเป็น 3 ภาคการศึกษา เริ่มจากเดือนมกราคม พฤษภาคม และกันยายนซึ่งโปรแกรมนี้จะช่วยให้นักศึกษาสำเร็จปริญญา 6 ภาคการศึกษา ภายใน 2 ปี โดยจะไม่มีการเพิ่มปริมาณงานระหว่างภาคการศึกษาด้วย การเรียนการสอนจัดเป็นกลุ่มเล็ก ทำให้อาจารย์สามารถดูแลนักศึกษาได้อย่างทั่วถึง นอกจากนี้ยังได้เชิญผู้เชี่ยวชาญแต่ละสาขามาเป็นผู้สอน มอบความรู้และประสบการณ์ในวิชาชีพโดยตรงให้นักศึกษาอีกด้วย มหาวิทยาลัยบอนด์ (Bond University) มุ่งเน้นสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและได้รับการยอมรับมาตรฐานทางวิชาการจากหน่วยงานและสมาคมวิชาชีพมากมาย เช่น หลักสูตรบริหารธุรกิจได้รับการรับรอง  AACSB Accreditation ซึ่งเป็นวิทยฐานะขั้นสูงสุดระดับโลก และยังได้รับการจัดอันดับ 5 ดาวในด้านนักศึกษาสามารถหางานทำได้เร็วที่สุดและได้รับอัตราจ้างสูงเมื่อเทียบกับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยอื่น เป็นต้น
 
 Why Bond? ทำไมต้องเรียนที่มหาวิทยาลัยบอนด์?
  • มหาวิทยาลัยบอนด์ได้รับคะแนนสูงสุดในการจัดอันดับในประเทศออสเตรเลีย ถูกจัดโดย The 2012 Good Universities Guide ให้ได้คะแนน 5 ดาวมากกว่ามหาวิทยาลัยอื่นๆในออสเตรเลีย โดยมีตัวชี้วัดประเมินผลประสิทธิภาพ (KPI) ที่ได้คะแนนสูงสุด ดังนี้ อัตราส่วนระหว่างนักศึกษาและเจ้าหน้าที่, คุณภาพของเจ้าหน้าที่, คุณภาพการเรียนการสอน(วัดจากผู้สำเร็จการศึกษาทั้งหมด), ความพึงพอใจโดยรวม (วัดจากผู้สำเร็จการศึกษาทั้งหมด), ทักษะทั่วไป (วัดจากผู้สำเร็จการศึกษาทั้งหมด)
  • จบหลักสูตรปริญญาแบบเร่งรัด โดยเรียน 3 ภาคการศึกษาต่อปี
  • อัตราส่วนระหว่างนักศึกษาและเจ้าหน้าที่มีต่ำสุดในออสเตรเลีย ด้วยคลาสเรียนที่มีขนาดเล็ก ทำให้อาจารย์สามารถเข้าถึงการเรียนและให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคลได้   (จัดอับดับโดย Student to Teacher Ratio, Universities Australia ปี2008)
  • คุณภาพการเรียนการสอนระดับ 5 ดาว ( จัดอันดับโดย Good Universities Guide ปี2012) โดยมหาวิทยาลัยจัดให้นักวิชาการที่มีชื่อเสียงระดับโลก องค์กรระดับสูง และที่ปรึกษารัฐบาล ให้เป็นผู้ชี้นำสันทางอาชีพในอนาคตของนักศึกษา
  • หลักสูตรที่สร้างทักษะความเป็นผู้นำ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรโดยใช้วิธีการแบบเฉพาะ คือการช่วยเสริมพื้นฐานความรู้ด้านความเป็นผู้นำของนักศึกษาให้แน่นขึ้น เพื่อช่วยในการเตรียมตัว
  • สื่อการเรียนการสอนและอุปกรณ์ที่ทันสมัย ที่จะทำให้นักศึกษาสามารถนำวิชาชีพที่เรียนมาใช้ในการเรียนรู้ในสภาพแวดล้อมที่เสมือนจริง
  • การมีประสบการณ์จริง  ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยบอนด์ จะมีความโดดเด่นมากเรื่องการทำงานเต็มที่ตั้งแต่ขั้นแรก เนื่องได้ผ่านการฝึกภาคปฏิบัติกับบริษัทที่มีเครือข่ายกับมหาวิทยาลัย เช่น KPMG, JBWere, The Marriott International เป็นต้น
  • มุมมองของนานาชาติ ชื่อเสียงของออสเตรเลียในมุมมองของต่างชาติ ทำให้มหาวิทยาลัยบอนด์มีเนื้อหาและหลักสูตรที่มุ่งเน้นไปที่ความเป็นสากล นั่นหมายความว่าความเป็นมืออาชีพและความกลมกลืนทางวัฒนธรรมทำให้นักศึกษาสามารถทำงานได้ทุกที่ทั่วโลก
  • ความเป็นอยู่ที่ดีภายในมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบอนด์ให้ความรู้สึกที่เป็นชุมชนของนักศึกษาซึ่งมีชีวิตชีวา โดยมีสโมสรและกิจกรรมทางกีฬามากกว่า 70 ชนิด ซึ่งถือว่าเป็นศูนย์ออกกำลังกาย ร้านคาเฟ่ ร้านอาหาร และบริการอื่นๆในวิทยาเขตจัดว่าเป็นชั้นนำในรัฐควีนแลนด์
  • เครือข่าย Bond ทั่วโลก มีมากกว่า 120 ประเทศ ดังนั้นนักศึกษาจึงสามารถบรรลุเป้าหมายได้ทุกที่ตามความต้องการ

 
โกลด์โคสต์ (Gold Coast) เป็นเมืองชายฝั่งทะเลที่ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของรัฐควีนส์แลนด์  (Queensland) ประเทศออสเตรเลีย (Australia) อยู่ห่างจากบริสเบน (Brisbane) ประมาณ 100 กิโลเมตร โกลด์โคสต์ (Gold Coast) เป็นเมืองที่มีประชากรมากเป็นอันดับสองของรัฐประมาณ 6 แสนคน ลักษณะเมืองมีความทันสมัยที่เต็มไปด้วยอาคารสูงรอบหาดที่สวยงาม รวมถึงหาดที่ได้รับการขนานนามว่าสวรรค์ของนักโต้คลื่น (Surfers Paradise)
เมืองโกลด์โคสต์ (Gold Coast) มีสวนสนุกหลายแห่งเช่น Dream World และ Warner Bros Movie World ส่วนในฤดูร้อนสถานที่ยอดนิยมคือ สวนน้ำ Wet 'n' Wild Water World และ Sea World ที่อยู่ใจกลางเมือง
สภาพภูมิอากาศเป็นแบบกึ่งร้อน สภาพอากาศดี มีแสงแดดประมาณ 245 วันต่อปี เหมาะสำหรับกิจกรรมกลางแจ้งตลอด เช่น การตกปลา ล่องเรือ โต้คลื่น หรือดูปลาวาฬ

ฤดูร้อน (ธันวาคม – กุมภาพันธ์) อุณหภูมิเฉลี่ย 20-28°C
ฤดูใบไม้ร่วง (มีนาคม – พฤษภาคม) อุณหภูมิเฉลี่ย 19-27°C
ฤดูหนาว (มิถุนายน – สิงหาคม) อุณหภูมิเฉลี่ย 12-21°C
ฤดูใบไม้ผลิ (กันยายน – พฤศจิกายน) อุณหภูมิเฉลี่ย 14-26°C