เรียนต่อต่างประเทศ
GRIFFITH UNIVERSITY

Griffith University หนึ่งในสถาบันที่มีการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่สุดแห่งหนึ่ง และเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่มีศักยภาพที่สุดแห่งหนึ่งในภาคพื้นเอเซียและแปซิฟิก ที่ได้สร้างผู้นำในอนาคต นับจากปี 1975 Griffith University ได้เปิดรับสิ่งใหม่มากมาย เช่น ได้เสนอคุณวุฒิวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและศึกษาในเอเซียเป็นสถาบันแรก และแห่งแรกที่ได้เซ็นสัญญา  United Nations Principles of Responsible Management Education

Griffith University ให้มากกว่าแค่คุณวุฒิปริญญา รูปแบบการเรียนที่มีนวัตกรรมและเน้นภาคปฏิบัติจะช่วยให้นักศึกษาพร้อมสำหรับการทำงานหลังจากสำเร็จการศึกษาด้วยทักษะและเครือข่ายในสาขาวิชาชีพ ด้วยหลักสูตรปริญญา 300 กว่าหลักสูตร ให้เลือกเรียนในเมืองต่างๆใน Brisbane และ Gold Coast มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของนักศึกษานานาชาติมากกว่า 7,000 คน

5 เหตุผลที่เลือกเรียนที่ Griffth University

1. อยู่ใน 5% สูงสุดของโลก มหาวิทยาลัยไดรับการจัดอันดับให้อยู่ใน 400 อันดับแรกของมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลก จัดโดย ARWU, QA World University Rankings และ Leiden ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยด้านอื่นๆ ได้แก่

  • TOP 100 ของโลก สำหรับมหาวิทยาลัยที่มีอายุต่ำกว่า 50 ปี จัดโดย Times Higher Education
  • คณะบริการธุรกิจได้รับการรับรองวิทยฐานะโดย Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB) ซึ่งมีคณะบริหารธุรกิจที่ได้รับการรับรองนี้ไม่ถึง 5% ทั่วโลก
  • หลักสูตร MBA ได้รับคะแนน 5 ดาวจากสมาคมการจัดการระดับบัณฑิตแห่งออสเตรเลีย (GMAA)
  • TOP 50 ของโลก และอันดับ 1 ในรัฐควีนส์แลนด์ในสาขา Law จัดโดย QS World University Rankings
  • TOP 150 ของโลก ในสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จัดโดย QS World University Rankings และเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในประเทศออสเตรเลียที่เปิดสอนหลักสูตรนี้
  • เป็นสมาชิกผู้ก่อตั้ง Innovative Research Universities Australia ซึ่งเป็นเครือข่ายของมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นการวิจัย 7 แห่งเพื่อร่วมมือด้านการศึกษาและวิจัย

2. มหาวิทยาลัยมีเจ้าหน้าที่แนะแนว การกวดวิชาและความช่วยเหลือด้วยภาษาอังกฤษ (EnglishHelp) เวิร์คช็อปฟรีด้านคอมพิวเตอร์ และการเรียนกับทีมงานพี่เลี้ยงนักศึกษา (Griffith mates) ที่จะคอยให้ความช่วยเหลือนักศึกษาตลอดระยะเวลาการเรียน

3. การปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีมูลค่า 320 ล้านดอลล่าร์ ทำให้มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยที่มีการเติบโตเร็สที่สุดของออสเตรเลีย ประกอบไปด้วย ศูนย์สุขภาพแห่งใหม่ (สถานที่เดียวกับโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัย) ศูนย์ Sir Samuel Griffith (อาคารเรียนแห่งแรกที่มีระบบพลังงานของตนเองและปราศจากการปล่อยมลพิษ) และห้องสมุดของวิทยาเขต Gold Coast ที่ได้รับการปรับปรุงและขยาย รวมถึงการก่อสร้างอาคารธุรกิจที่อยู่ในระหว่างการดำเนินการและจะแล้วเสร็จในกลางปี 2014

4. มหาวิทยาลัยมอบโอกาสในการทำงานร่วมกับการเรียนให้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร ผ่านการฝึกงานและการเข้าร่วมโครงการพี่เลี้ยง โครงการเหล่านี้จะช่วยให้นักศึกษาสามารถประยุกต์ความรู้ภาคทฤษฎีไปสู่ภาคปฏฺิบัติ ประสบการณ์เหล่านี้เป็นสิ่งจำเป็นต่อการประสบความสำเร็จต่อไปในการทำงาน

5. มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรภาษาอังกฤารองรับสำหรับนักศึกษาต่างชาติ บริการใน 3 วิทยาเขตได้แก่ Nathan, Mt. Gravatt และ Gold Coast