เรียนต่อต่างประเทศ
MACQUARIE UNIVERSITY


มหาวิทยาลัย Macquarie 
เป็นมหาวิทยาลัยรัฐบาล ก่อตั้งในปี 1964 ตั้งอยู่ที่รัฐ New South Wales เมือง Sydney ตัวแคมปัสมีขนาด 126 เฮกเตอร์ สภาพแวดล้อมของบริเวณมหาวิทยาลัยโดยรอบจะคงไว้ให้เป็นธรรมชาติมากที่สุด เปรียบเหมือนเป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ จึงได้รับรางวัลว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่ให้การสนับสนุนและปฏิบัติตามการรักษาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

มหาวิทยาลัย Macquarie ถือเป็นมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของออสเตรเลียในด้านความทันสมัย ได้รับการยอมรับจากหลายๆ ประเทศ นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยได้ลงทุนมากกว่าร้อยล้านเหรียญออสเตรเลีย เพื่อสร้างอุปกรณ์การเรียนและเครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆ รวมไปถึงห้องสมุดของมหาวิทยาลัยซึ่งใช้เทคโนโลยีระดับสูง

มหาวิทยาลัยเป็นผู้นำในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการแพทย์ของออสเตรเลีย เป็นที่เดียวที่มีการใช้มีดรังสีแกมม่าเพื่อการผ่าตัดมะเร็งสมอง

รางวัลที่ได้รับ

  1. มหาวิทยาลัยได้รับเลือกเป็นอันดับหนึ่ง ในด้านทำวิจัยเกี่ยวกับ Environmental sciences and ecology ในออสเตรเลียและนิวซีแลนด์
  2. มีความโดดเด่นในเรื่องสัดส่วนในการทำงานวิจัย โดยวัดมาตรฐานระดับโลก มหาวิทยาลัย Maquarie ถือเป็นอันดับหนึ่งในรัฐ New South Wales และอันดับที่ 4 ของออสเตรเลีย
  3. เป็นผู้นำในเรื่อง Biological sciences, Earth sciences, environmental sciences, physical sciences, and psychology and cognitive sciences ในระดับโลก (ได้รับคะแนน 5 เต็ม 5 จาก Federal Government’s Excellence in Research for Australia initiative)

ชื่อเสียงระดับโลกของ Macquarie University

 1. Macquarie University เป็นมหาวิทยาลัยที่ทันสมัยที่สุดในออสเตรเลีย (โดย QS World University Ranking)
 2. CEO จากทั่วโลก จัดอันดับให้  Macquarie University ให้เป็นมหาวิทยาลัย TOP 5 ของออสเตรเลียในด้านการทำงานหลังเรียนจบ
 3. นักวิจัยทางวิศกรรมของ Macquarie University พัฒนาเทคโนโลยี WLAN ซึ่งต่อมาได้ถูกพัฒนาเป็น WiFi
 4. Macquarie University มีนักศึกษาต่างชาติมากที่สุดของออสเตรเลีย
 5. Macquarie University เป็นมหาวิทยาลัยเพีงแห่งเดียวของออสเตรเลียที่ได้สิทธิ์ในการขุดปิรามิดของอียิปต์
 6. สิ่งอำนวยความสะดวกและอุปกรณ์ในการเรียนและการวิจัยทันสมัย เช่น
 • Australian School of Advanced Medicine (ASAM)
 • KIT-Macquarie Brain Research Laboratory
 • Macquarie University Sport and Aquatic Centre
 • Macquarie University Hospital
 • Australia Hearing Hub
 • Cochlear Ltd
 • Macquarie University Library
 • Media and science facilities