เรียนต่อต่างประเทศ
Queensland University of Technology

Queensland University of Technology หรือ QUT เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงและใหญ่ที่สุดในประทศออสเตรเลีย และได้ชื่อว่าเป็น “มหาวิทยาลัยที่เตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่ตลาดแรงงานอย่างแท้จริง” ด้วยคุณวุฒิของคณาจารย์ที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ และเป็นที่ยอมรับทั่วไป นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังมีสัมพันธ์แน่นแฟ้นกับบริษัทและองค์กรผู้เชี่ยวชาญ ช่วยส่งผลให้การศึกษาและการทำวิจัยของมหาวิทยาลัย มีความเกี่ยวข้องและสามารถตอบสนองต่อความต้องการของธุรกิจได้อย่างแท้จริง และมีความสมดุลของความรู้เชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ดังนั้นนักศึกษาที่จบจากที่นี่จึงมีความพร้อมในด้านการทำงานในโลกแห่งความเป็นจริงอย่างแท้จริง ดูได้จากอัตราการจ้างงาน หลังจากนักศึกษาเรียนจบ มีเกณฑ์สูงกว่าค่าเฉลี่ยของทั้งประเทศออสเตรเลีย

ถือได้ว่า QUT เป็นที่รู้จักและยอมรับจากในประเทศออสเตรเลียและทั่วโลก โดยนักศึกษาทั้งหมดกว่า 40,000 คน เป็นนักศึกษาต่างชาติถึง 6,800 คนจาก 100 กว่าประเทศทั่วโลก

5 ความโดดเด่นที่ทำให้ QUT เป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก

1. การจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลก พบว่า QUT มีความโดดเด่นหลายด้าน เช่น

 • TOP 100 ของโลก สำหรับมหาวิทยาลัยที่มีอายุต่ำกว่า 50 ปี
 • TOP 300 ของโลก มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในปี 2013/2014
 • มหาวิทยาลัยระดับ 5 ดาว จัดโดย Good University Guide
 • QUT Business School เป็นแห่งแรกในออสเตรเลียที่ได้รับการรับรองหลักสูตรด้านความยอดเยี่ยมจากสถาบันนานาชาติ ได้แก่ AAACSB International, EQUIS และ AMBA
 • อันดับ 27 ของโลก ในสาขา Communication and Media Studies
 • อันดับ 47 ของโลก ในสาขา Civil and Structural Engineering
 • TOP 100 ของโลก ในสาขา Accounting and Finance
 • TOP 100 ของโลก ในสาขา Computer Science and Information Systems
 • TOP 100 ของโลก ในสาขา Education and Training
 • TOP 100 ของโลก ในสาขา Law and Legal Studies
 • สาขาอื่นๆ ที่ได้รับการจัดอันดับ เช่น Electrical and Electronic Engineering, Mechanical Engineering, Environmental Studies, Mathematics, Psychology, Sociology, Statistics and Operational Research

2. งานวิจัยของ QUT ได้รับรางวัลจากรัฐบาลด้านความยอดเยี่ยม งานวิจัยกว่า 95% อยู่ในระดับมาตรฐานโลก สาขาที่โดดเด่นในด้านการทำวิจัย เช่น Business, Education, Environmental Sciences, Engineering, Information Systems, Language, Communication and Culture, Law and Legal Studies, Mathematical Science, Medical and Health Science, Studies in Creative Arts in Writing

3. QUT มีควาสัมพันธ์อย่างแนบแน่นจากองค์กรต่างๆ ทั้งรัฐบาล เอกชนและองค์กรอิสระ เช่น

 • Boeing
 • Microsoft
 • Oracle
 • The World Bank
 • World Health Organisation

4. อาคารและอุปกรณ์การเรียนที่ทันสมัยและได้รับรางวัลในหลายด้าน

5. คณาจารย์ของ QUT มีความโดนเด่นด้านการสอน งานร่วมวิจัยและการตีพิมพ์งานวิจัย ซึ่งได้รับรางวัลระดับชาติมากมาย โดยเฉพาะนักวิทยาศาสตร์ ท่าน ดร. ริชาร์ด โคนันท์ ได้รับรางวัลโนเบล ยิ่งตอกย้ำถึงคุณภาพของ QUT