เรียนต่อต่างประเทศ
University of Technology Sydney


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี Sydney (UTS) เป็นมหาวิทยาลัยร่วมสมัยที่มีวิสัยทัศน์ระดับสากล UTS ที่ถูกจัดอยู่ในอันดับที่ 21 ของโลกในการจัดอันดับมหาวิทยาลัย 50 อันดับแรกที่มีอายุต่ำกว่า 50 ปีโดย QS ครั้งล่าสุด นอกจากนี้ UTS ยังอยู่ในอันดับที่ 28 ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยนานาชาติ 100 อันดับแรกของโลกโดย Times Higher Education (2015) UTS เป็นหนึ่งใน 400 มหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกจากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกด้านวิชาการ (ARWU) โดย Shanghai Jiao Tong ประจำปี 2014 และอยู่ใน 250 อันดับแรกในการจัดอันดับรวมมหาวิทยาลัยโลกโดย Time Higher Education

UTS ตั้งอยู่ในเมือง Sydney อันมีชีวิตชีวาและมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสังคม โดยอยู่ไม่ไกลจาก Central Station ซึ่งเป็นสถานีรถไฟและรถประจำทางสถานีหลักของเมือง Sydney และยังอยู่ใกล้กับสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญหลายแห่งอีกด้วย

UTS จะมอบการเรียนที่มุ่งเน้นภาคปฏิบัติในสถานที่เรียนที่มีคุณภาพระดับโลก นักศึกษาจะได้ใช้ความรู้ ความสามารถไปประยุกต์ใช้ปรับใช้กับชีวิตการทำงานที่ผ่านทางโครงการสำคัญต่างๆ, การทำงานกลุ่มและกรณีศึกษาจริง หลักสูตรของเราได้รับการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อสะท้อนถึงการพัฒนาที่เกี่ยวข้องในด้านการวิจัย, เทคโนโลยีและอุตสาหกรรม โดยมีบริษัทมากกว่า 150 บริษัทที่เป็นพันธมิตรกับ UTS เพื่อมอบทรัพยากรความรู้, ความเชี่ยวชาญและโอกาสการฝึกงาน

เรามีบริการช่วยเหลือที่ครอบคลุมสำหรับนักศึกษานานาชาติและนักศึกษาที่เรียนอยู่ในวิทยาเขตในประเทศอื่นๆ อาทิเช่นสโมสรและกิจกรรมเฉพาะกลุ่มต่างๆชมรมต่างๆที่ซึ่งนักศึกษาจะได้พบปะและปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนนักศึกษาคนอื่นๆจากประเทศออสเตรเลียและทั่วโลกนอกจากนี้ทาง UTS ยังมีบริการช่วยเหลือทางด้านภาษาอังกฤษและการเรียน, บริการด้านสุขภาพและจัดหาที่พักให้นักเรียนเช่นกัน

UTS กำลังสร้างวิทยาเขตแห่งอนาคตที่มีชีวิตชีวาด้วยอาคารเรียนแห่งใหม่และพื้นที่สาธารณะที่เพิ่มมากขี้นเพื่อส่งเสริมการทำงานและกิจกรรมต่างๆร่วมกัน อาคารวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งใหม่ประกอบด้วยศูนย์ข้อมูลอันทันสมัยและสตูดิโอที่ใช้เพื่อออกแบบซอฟท์แวร์ อาคาร Dr Chau Chak Wing ซึ่งเป็นอาคารแห่งแรกของประเทศออสเตรเลียที่ออกแบบโดย Frank Gehry จะเป็นที่ตั้งของคณะวิชาธุรกิจบัณฑิต UTS ส่วนอาคารวิทยาศาสตร์และบัณฑิตวิทยาลัยสาขาสุขภาพจะประกอบด้วยห้องทดลองเฉพาะด้านขั้นสูงและ “ซุปเปอร์แล็บ”

การวิจัยของ UTS มุ่งเน้นในด้านผลกระทบที่จะเกิดขึ้นเพื่อมอบวิธีการแก้ไขที่เกี่ยวข้องสำหรับปัญหาในระดับประเทศและทั่วโลกที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันซึ่งเราเรียกว่านวัตกรรมที่มีคุณประโยชน์เราได้บูรณาการวิธีการวิจัยและการเรียนของเราให้ควบคู่ขนานอย่างดียิ่งขึ้นเพื่อที่ว่านักศึกษาของเราจะไมได้มีเพียงแค่ส่วนร่วมในการวิจัยที่นักวิชาการของเราดำเนินการเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการมีส่วนร่วมในวิธีการวิจัยเพื่อการสืบเสาะหาความรู้อีกด้วย

มหาวิทยาลัยได้เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีมากกว่า 100 หลักสูตรและระดับสูงกว่าปริญญาตรีมากกว่า 150 หลักสูตรรวมถึงหลักสูตรเรียนในต่างประเทศและการวิจัยในสาขาต่างๆดังนี้:

 • คณะวิเคราะห์และจัดการข้อมูล
 • คณะการสื่อสาร
 • คณะการค้นคิดเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม
 • คณะการออกแบบ สถาปัตยกรรมศาสตร์และอาคาร
 • คณะครุศาสตร์
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • คณะนานาชาติศึกษา
 • คณะกฏหมาย
 • คณะสุขภาพ
 • คณะเภสัชศาสตร์
 • คณะวิทยาศาสตร์

ศิษย์เก่า UTS ที่มีชื่อเสียง

 • Maile Carnegie – ผู้อำนวยการบริษัท Google ประจำประเทศออสเตรเลีย/นิวซีแลนด์ (ปริญญาตรีธุรกิจ)
 • Rob Adams – ประธานบริหารบริษัท Challenger Financial Services (ปริญญาตรีธุรกิจ)
 • Hugh Jackman – นักแสดงที่ได้รับรางวัล (ปริญญาตรีศิลปศาสตร์สาขาการสื่อสาร – วารสารศาสตร์)
 • Robert Onus – ผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์ของ Médecins Sans Frontières (MSF) ซึ่งทำหน้าที่ต่อสู้กับโรคอีโบลา (ปริญญาตรีธุรกิจและปริญญาตรีศิลปศาสตร์สาขาวิเทศศึกษา)  
 • Theodora Ahilas, หัวหน้าทนายความของ Maurice Blackburn Lawyers, (ปริญญาตรีนิติศาสตร์)
 • Jemma Birrell, ผู้อำนวยฝ่ายศิลป์, เทศกาลนักเขียน Sydney (ปริญญาตรีศิลปศาสตร์ (เกียรตินิยม) สาขาการสื่อสาร)
 • Jacqui Feeney, กรรมการผู้อำนวยการของ Fox International Channels (FIC) ในประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ (อนุปริญญาระดับบัณฑิตสาขาบริหารธุรกิจ)
 • Dr Simon Walsh, หัวหน้านักวิทยาศาสตร์, สำนักงานตำรวจออสเตรเลีย (ปริญญาเอกปรัชญาสาขาวิทยาศาสตร์)