เรียนต่อต่างประเทศ
Rheinisches Studienkolleg
Studienkolleg ในกรุงบอนน์และเบอร์ลินเตรียมนักเรียนต่างชาติเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีในเยอรมนี ผ่านหลักสูตร M-Course, T-Course และ W-Course นักเรียนจะได้รับความรู้ที่จำเป็นในการสอบผ่าน FSP ของทางราชการ ทุกหลักสูตรของ Studienkolleg ใช้เวลาประมาณ 10 เดือนและเริ่มต้นได้ในช่วงฤดูหนาว - ภาคการศึกษาหรือเทอมฤดูร้อน การศึกษาธุรกิจในเยอรมนีกำลังเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจากนักเรียนต่างชาติจำนวนมากต้องการเรียนจบจากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในเยอรมนี นักเรียน Studienkolleg ของเรามีโอกาสที่จะได้เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐอันดับสูงสุด