เรียนต่อต่างประเทศ
Kozminski University
มหาวิทยาลัย Kozminski ก่อตั้งขึ้นในปีพ. ศ. 2536 เป็นสถาบันการศึกษาเอกชนที่มีสิทธิด้านการศึกษาเต็มรูปแบบ มหาวิทยาลัยได้รับการรับรองจากโปแลนด์และนานาชาติรวมถึงผลการเรียนที่ดีเยี่ยมในการจัดอันดับการศึกษาทั่วโลกและระดับประเทศซึ่งแสดงให้เห็นถึงคุณภาพและบริการของโปรแกรมต่างๆ เนื่องจากคุณสมบัติเหล่านี้ประกาศนียบัตร KU จึงกลายเป็นที่ปรารถนา ข้อเสนอของมหาวิทยาลัย ได้แก่ ปริญญาตรีโทปริญญาโทบริหารธุรกิจและปริญญาเอก โปรแกรม ทั้งหมดนี้มีให้บริการเป็นภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ปีพ. ศ. 2552 มหาวิทยาลัย Kozminski จัดอยู่ในการจัดอันดับที่มีชื่อเสียงด้านการศึกษาโดย Financial Times - Business School Rankings ซึ่งรวมถึงมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดจากทั่วโลก นอกจากนี้ในช่วง 15 ปีที่ผ่านมาถือได้ว่าเป็นอันดับที่หนึ่งของมหาวิทยาลัยเอกชนในด้านการจัดอันดับการศึกษาที่เผยแพร่โดย 'Perspektywy' และ 'Rzeczpospolita' และ 'WPROST' มหาวิทยาลัย Kozminski ยังได้รับความโดดเด่นพิเศษจาก National Accreditation