เรียนต่อต่างประเทศ
Lodz University of Technology
มหาวิทยาลัยเทคนิคแห่งที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศโปแลนด์ Lodz University of Technology เป็นที่ตั้งของนักเรียนประมาณ 21,000 คนและครอบคลุมพื้นที่เกือบ 200,000 ตารางเมตรในเมืองŁodz Lodz เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมเดิมและเป็นที่ตั้งของ National Film School ซึ่ง Roman Polanski และนักแสดงและผู้กำกับโปแลนด์ที่มีชื่อเสียงอื่น ๆ ได้ให้ความสำคัญกับงานฝีมือของพวกเขา มหาวิทยาลัยประกอบด้วยคณะต่อไปนี้:

วิศวกรรมเครื่องกล
- ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์และวิศวกรรมควบคุม
-เคมี
- เทคโนโลยีวัสดุและการออกแบบสิ่งทอ
- ไบโอเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์การอาหาร
วิศวกรรมโยธาและสถาปัตยกรรมศาสตร์
- ฟิสิกส์เทคนิคเทคโนโลยีสารสนเทศและคณิตศาสตร์ประยุกต์
- องค์กรและการจัดการ
- วิศวกรรมกระบวนการและสิ่งแวดล้อม

มหาวิทยาลัยยังมีคณะวิศวกรรมศาสตร์ระหว่างประเทศที่ให้บริการด้านการศึกษาภาษาอังกฤษและฝรั่งเศสในบางวิชาและศูนย์ภาษาต่างประเทศที่สอนภาษาอังกฤษเยอรมันรัสเซียอิตาลี