เรียนต่อต่างประเทศ
Medical University of Warsaw
มหาวิทยาลัยทางการแพทย์แห่งวอร์ซอ (MUW) เป็นหนึ่งในโรงเรียนแพทย์ที่เก่าแก่ที่สุดในโปแลนด์ เป็นเวลากว่า 200 ปีที่ได้ให้การศึกษาและการฝึกอบรมด้านยาและเภสัชศาสตร์ในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท หลักสูตรของ MUW เป็นไปตามมาตรฐานสากลที่สูงที่สุดในระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยและเป็นไปตามหลักการของการปฏิบัติทางคลินิกและเภสัชกรรมที่ดี

บุคลากรทางการแพทย์ของมหาวิทยาลัยการแพทย์วอร์ซอได้รับการยอมรับในระดับประเทศและระดับนานาชาติสำหรับการมีส่วนร่วมในการวิจัยและการปฏิบัติด้านการแพทย์ หลายคนถือโพสต์ที่มีชื่อเสียงของที่ปรึกษาทางการแพทย์แห่งชาติ

มหาวิทยาลัยการแพทย์แห่งกรุงวอร์ซอมีการฝึกอบรมทั่วไปและพิเศษในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท นักเรียนเรียนรู้ที่โรงพยาบาลการเรียนการสอนทางคลินิก 6 แห่งของเราซึ่งให้บริการการรักษาพยาบาลทั่วไปและระดับอุดมศึกษาแก่ผู้ป่วย นักศึกษาและบุคลากรของเรายังทำการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และทางคลินิกที่โรงพยาบาลเหล่านี้รวมทั้งมีส่วนร่วมในแผนกการศึกษาทางคลินิกหลายแห่งที่ตั้งอยู่ในโรงพยาบาลอื่นในวอร์ซอ

MUW มีหลักสูตรระดับปริญญา 18 หลักสูตรรวม 3 หลักสูตรเป็นภาษาอังกฤษและ 1 หลักสูตรพิเศษด้านสุขศาสตร์ทันตกรรม (คณะแพทยศาสตร์และทันตแพทยศาสตร์)