เรียนต่อต่างประเทศ
Poznań University of Economics and Business
Poznań University of Economics and Business เป็นหนึ่งในโรงเรียนที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักมากที่สุดในโปแลนด์ นักศึกษามากกว่า 11 พันคนติดตามปริญญาตรีปริญญาโทเฉพาะทาง 3 Executive MBA, Ph.D. องศาและหลักสูตรปริญญาโท มุ่งเน้นไปที่มิติการเรียนรู้การฝึกงานของนักศึกษาและความร่วมมืออย่างถาวรกับศูนย์ธุรกิจและสถาบันการศึกษาต่างประเทศ: สิ่งที่ทำให้นักเรียน PUEB สามารถเข้าสู่ตลาดงานด้วยปริญญาจากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง หลายคนที่สำเร็จการศึกษาจาก PUEB ทุกปีเป็นลูกจ้างของ บริษัท และอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดในโปแลนด์และต่างประเทศ