เรียนต่อต่างประเทศ
University of Information Technology and Management in Rzeszow
University of Information Technology and Management  มีสาขาวิชาเพื่อการศึกษาที่มีคุณภาพ ตอบสนองผู้ที่แสวงหารากฐานที่มั่นคงในด้านความรู้และทักษะในการแข่งขันในตลาดงานและเพื่อให้ได้งานที่ประสบความสำเร็จซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้พื้นที่ในยุคอวกาศ เทคโนโลยีสารสนเทศ.

คณาจารย์ทั้งสองคน: วิทยากรและนักวิจัยและเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการฝึกฝนมาให้ความสำคัญกับมาตรฐานการสอนและการวิจัยระดับสูงของประเทศ การวิเคราะห์ความต้องการของตลาดอย่างต่อเนื่องพร้อมกับโครงสร้างองค์กรที่มีความยืดหยุ่นสูงของมหาวิทยาลัยทำให้เราสามารถประเมินและปรับปรุงข้อมูลการเรียนการสอนและการวิจัยของเราไม่เพียง แต่เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ที่ทันสมัยเชื่อถือได้และมีคุณภาพเท่านั้น แต่ยังช่วยเสริมการตอบสนองต่อตลาดของเราอีกด้วย ความต้องการและโอกาส

หลักสูตรการเรียนการสอนและการวิจัยที่หลากหลายและน่าสนใจการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศขั้นสูงสุดหลักสูตรภาษาต่างประเทศที่เข้มข้นซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัยทำให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการใน Rzeszow เป็นสถานที่ที่มีความสามารถมากมายในหมู่ คณาจารย์และนักศึกษา