เรียนต่อต่างประเทศ
University of Wroclaw
ก่อตั้งโดย Leopold I Habsburg ในปี ค.ศ. 1702 มหาวิทยาลัยวอร์ซอเป็นหนึ่งในสถาบันอุดมศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรปตอนกลางของยุโรป

แม้ว่าจะเป็นโรงเรียนนิกายเยซูอิตที่ดำเนินการโดยเจียมเนื้อเจียมตัว แต่ตอนนี้เป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในโปแลนด์โดยมุ่งเน้นการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ มี 10 ปัญญาทำให้ 44 สาขาวิชา - ส่วนใหญ่สอนในโปแลนด์โดยมีเพียงไม่กี่ภาษาอังกฤษเท่านั้น

ตามที่กระทรวงการศึกษาระดับอุดมศึกษาคณะสังคมศาสตร์เป็นหนึ่งในสิ่งที่ดีที่สุดในโปแลนด์ขณะที่คณะนิติศาสตร์บริหารและเศรษฐศาสตร์เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุด

มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ในวิทยาเขตเดียวกันกับมหาวิทยาลัยแห่งเดิมของเมืองสโลซึ่ง 70% ของอาคารของมหาวิทยาลัยถูกทำลายโดยกองทัพโซเวียตในปีพ. ศ. 2488 แต่ถูกสร้างขึ้นใหม่และถูกเรียกตัวกลับคืนมาในฐานะมหาวิทยาลัยของรัฐโปแลนด์โดยได้ขับไล่ออกนักเรียนโปแลนด์ทั้งหมดภายใต้นาซี กฎในปี 1939

มหาวิทยาลัยมีผู้ได้รับรางวัลโนเบล 9 คนรวมทั้งเออร์วินSchrödinger, Max Born และ Fritz Haber

การเพิ่มล่าสุดของ University of Wrocławคือศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจแห่งการเป็นผู้ประกอบการซึ่งเป็นศูนย์กลางในการช่วยนักเรียนในการเริ่มต้นธุรกิจของตนเองด้วยคำแนะนำจากผู้ประกอบการฟรีการประชุมสัมมนาการช่วยเหลือทางการเงินด้วยการลงทุนและพื้นที่สำนักงานฟรี ศูนย์เทคโนโลยีแห่งนี้มีห้องทดลองห้องทำงานศูนย์การประชุมและอุปกรณ์มัลติมีเดียที่ทันสมัย วัตถุประสงค์ของ Technology Park คือการสร้างเงื่อนไขสำหรับการใช้ศักยภาพทางวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรมของWrocławและภูมิภาคตลอดจนการกระตุ้นอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูง