เรียนต่อต่างประเทศ
Vistula University
Warsaw, Poland

เลือก Vistula University และ Warsaw School of Tourism and Hospitality Management! มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงเหล่านี้ก่อตั้งขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญชั้นนำของโปแลนด์ซึ่งเป็นที่ยอมรับในตลาดการศึกษา เราร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับธุรกิจและสนับสนุนนักเรียนที่กล้าได้กล้าเสียซึ่งทำให้เราโดดเด่นในตลาดการศึกษาของโปแลนด์