เรียนต่อต่างประเทศ
Warsaw School of Economics
Warsaw, Poland

Warsaw School of Economics (SGH) จัดตั้งขึ้นเมื่อปีพ. ศ. 2449 ในฐานะหลักสูตรการค้าเอกชนสำหรับผู้ชาย เป็นมหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์ที่เก่าแก่ที่สุดในโปแลนด์และเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านเศรษฐศาสตร์ในยุโรป ทุกๆปีศิษย์เก่าสองพันคนจบการศึกษาจาก SGH สถิตินักเศรษฐศาสตร์ทุกคนที่สามในศตวรรษที่ 20 เป็นศิษย์เก่าของ SGH การศึกษาที่ SGH ได้รับความนิยมจากนักศึกษานายจ้างและสถาบันรับรองมาตรฐาน เส้นทางอาชีพซึ่งได้รับความร่วมมือจากเอิร์นส์แอนด์ยังได้รับรางวัลอันทรงเกียรติจาก ACCA (สมาคมผู้จัดทำบัญชีที่ได้รับการรับรอง) คณะเศรษฐศาสตร์และระบบข้อมูลทั้งสองคณะ - ระเบียบเชิงปริมาณในด้านการเงินและการบัญชี - ได้รับการรับรองโดยคณะกรรมการรับรองระบบโปแลนด์ (Polish Accreditation Committee) ความแตกต่างดังกล่าวอาจได้รับแก่คณาจารย์หนึ่งแห่งในโรงเรียนแห่งเดียวในประเทศ