เรียนต่อต่างประเทศ
University of Malaga
Málaga, Spain

เมืองมีบทบาทสำคัญในการก่อตั้ง UMA ทุกด้านของจังหวัด (พลเมืองตัวเลขเด่นและสื่อมวลชน) เป็นแรงผลักดันสำคัญในการจัดตั้งมหาวิทยาลัยของเรา "มหาวิทยาลัยมาลากาเพื่อนสมาคม" องค์กรที่สนับสนุนให้มหาวิทยาลัยในจังหวัดโดยการสร้างจิตสำนึกในเรื่องนี้และระดมพลเมืองซึ่งทั้งหมดนี้นำไปสู่การก่อตั้ง

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมาลากามีความมุ่งมั่นอย่างมากที่จะทำให้การพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเป็นที่มาของความก้าวหน้าทางสังคม ความพยายามในการส่งเสริมการเคลื่อนไหวและดึงดูดความสามารถระดับนานาชาติได้โดดเด่นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาส่งผลให้มหาวิทยาลัยที่เปิดกว้างและเป็นสากลที่เกี่ยวข้องกับโครงการวิจัยระดับแนวหน้า

40 ปีนับจากก่อตั้ง UMA มีนักเรียนมากกว่า 35,000 คน, หลักสูตรปริญญาตรี 58 หลักสูตร, 53 หลักสูตรปริญญาโท, 278 กลุ่มงานวิจัยและ 45 สิทธิบัตรจดทะเบียนในปี 2554

นวัตกรรมการเปลี่ยนแปลงแบบไดนามิกและการเป็นสากลเป็นหลักการที่ UMA มีพื้นฐานมาจากประวัติความเป็นมาตลอดจนพื้นฐานในการเอาชนะปัญหาปัจจุบันและเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อความรู้สังคมและอนาคต