เรียนต่อต่างประเทศ
University of Amsterdam
Amsterdam, Netherlands

นักศึกษามหาวิทยาลัยอัมสเตอร์ดัม (UvA) สามารถเลือกเรียนหลักสูตรปริญญาภาษาอังกฤษได้เกือบ 200 หลักสูตร UvA ครองอันดับ 59 โดยรวมใน Times Higher World Rankings 2018 และเป็นมหาวิทยาลัยดัตช์ชั้นนำในการจัดอันดับการสอนในยุโรป UvA มีนักศึกษานานาชาติและนักวิจัยกว่า 5,500 คนจากกว่า 100 ประเทศ UVA มีโอกาสที่จะศึกษาต่อในด้านวิชาการในสภาพแวดล้อมระหว่างประเทศอย่างแท้จริง

นักเรียนได้รับการส่งเสริมให้พัฒนาทักษะและพรสวรรค์ของพวกเขาและได้รับประโยชน์จากสภาพแวดล้อมทางวิชาการที่กระตุ้น การเน้น UvA ไม่ใช่แค่การพัฒนาทักษะทางวิชาการเท่านั้น แต่ยังส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ความสามารถทางปัญญาและความมั่นใจในตนเอง

การค้นพบรากฐานของ Athenaeum Illustre ในปี ค.ศ. 1632 มหาวิทยาลัยแห่งใหม่นี้มีประวัติอันยาวนาน วันนี้นักเรียนสามารถเข้าชั้นเรียนและการบรรยายที่หนึ่งในสี่เมืองแบบบูรณาการมหาวิทยาลัย ในช่วงฤดูร้อน UvA ยังมีโปรแกรมฤดูร้อนที่มีคุณภาพสูงในหลากหลายสาขาวิชา