เรียนต่อต่างประเทศ
Van Hall Larenstein University of Applied Sciences
 Leeuwarden, Netherlands

Van Hall Larenstein, University of Applied Sciences เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความโดเด่นในหลักสูตร โดยเน้นเรื่องธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสุขภาพของมนุษย์และสัตว์และการประกอบการที่รับผิดชอบ การผสมผสานของความเชี่ยวชาญเหล่านี้ส่งผลให้เกิดหลักสูตรปริญญาตรีและปริญญาโทที่มีความเชี่ยวชาญและมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในโลก! แต่เรามีหลักสูตรมากกว่าปริญญาตรีและปริญญาโท หลักสูตรระดับปริญญาโทและการให้คำปรึกษาด้านภูมิประเทศของประเทศและระหว่างประเทศเป็นส่วนหนึ่งของบริการของเรา เราไม่ใช่แค่มหาวิทยาลัย แต่ยังเป็น บริษัท ที่มีความรู้สำหรับคำถามทางสังคมและเศรษฐกิจ