เรียนต่อต่างประเทศ
University of Hertfordshire
University of Hertfordshire เป็นมหาวิทยาลัยรัฐบาล ตั้งอยู่ เมือง Hatfield  ทางเหนือห่างจากใจกลางกรุงลอนดอนเพียง 25 นาที มหาวิทยาลัย Hertfordshire ได้รับรางวัลจากรัฐบาลอังกฤษ ด้านการเรียนการสอนที่เป็นเลิศ หรือที่เรียกว่า TEF Gold นอกจากนี้ ยังได้รับการคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 50 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในอังกฤษด้านการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ (THE’s 2015) และถูกจัดอันดับให้เป็น 1 ในมหาวิทยาลัยรุ่นใหม่ชั้นนำใน 150 อันดับแรกของโลกอีกด้วยเช่นกัน (THE’s  2018) นอกจากนี้ยังเป็นสถาบันการศึกษาที่ให้ความสำคัญในการปลูกฝังแนวความคิดในด้านนวัตกรรม และการเป็นผู้ประกอบการในองค์กรให้แก่นักศึกษา โดยเป็นหนึ่งในไม่