เรียนต่อต่างประเทศ
Teesside University

University of the year by Time Higher Education 2009 and Outstanding Employer Engagement Initiative

มีชื่อเสียงด้าน Business, Multimedia, Animation and Game (Top 15 ของโลก) และ Engineering (Petroleum,Mechanical)

Teesside University มหาวิทยาลัยรัฐบาลอันดับต้นๆ ของประเทศอังกฤษ ตั้งอยู่ที่เมือง Middlesbroughตอนเหนือของอังกฤษ ห่างจากลอนดอนประมาณ 4 ชม. และประมาณ 1 ชมจาก Newcastle เมือง Middlesbroughเป็นเมืองขนาดกลาง ประชากรประมาณ 1 แสนคน มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยแห่งปี 2009 จาก Times Higher Education ทำให้ได้รับการยอมรับจากทั้งภายในประเทศ และนานาชาติมหาวิทยาลัยเปิดสอนในหลายสาขาวิชา ทั้งในรัดับปริญญาตรี, โท และเอก อาทิเช่น Animation, Games and Computer Graphic, Art and Design, Business, IT, Crime Scene & Forensic Science, Education, Engineering, Law, Web & Multimedia, Science, Psychology, Media & Journalism, Health Science