เรียนต่อต่างประเทศ
Oxford Brookes University

Oxford Brookes University มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 150 ปี โดยย้อนหลังไปตั้งแต่ปี คศ. 1865 จาก Oxford School of Art และได้รับวิทยฐานะเป็นมหาวิทยลัยในปี 1992 มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ในเมือง Oxford และเมือง Swindon โดยเมือง Oxford ตั้งอยู่ห่างจากกรุงลอนดอน 90 กิโลเมตร ปัจจุบันมีนักศึกษากว่า 13,000 คน โดยมีนักศึกษาต่างชาติประมาณ 4,000 คน

ปัจจุบัน Oxford Brookes University ได้รับการยอมรับว่าเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในกลุ่ม UK Modern Unviersity โดยหลักสูตร สถาปัตยกรรมศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยถูกจัดอันดับในอันดับ Top 5 นอกจากนี้ Oxford Brookes University ยังเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกที่มีการให้นักศึกษาเลือกเรียน 2 หลักสูตรในใบปริญญาเดียว