เรียนต่อต่างประเทศ
บทสัมภาษณ์
 • Nathanat (Nim)
  Degree : Master Degree
  Course : MSc International Business and Marketing
  University : De Montfort University
 • Panchaya (Elle)
  Degree : Master Degree
  Course : MSc International Marketing
  University : Sheffield Hallam University
 • Chanon (Nont)
  Degree : Master Degree
  Course : MSc Marketing
  University : University of the West of England