เรียนต่อต่างประเทศ
บทสัมภาษณ์
 • Pakyada (Ize )
  Degree : Master Degree
  Course : MSc Global Finance and Investment
  University : De Montfort University
 • Viracha (Wann)
  Degree : Master Degree
  Course : MSc Strategic and Digital Marketing
  University : De Montfort University
 • Nawaporn (Aom)
  Degree : Master Degree
  Course : MSc Strategic and Digital Marketing
  University : De Montfort University
 • Chetthawit (Ched)
  Degree : Master Degree
  Course : MSc Strategic and Digital Marketing
  University : De Montfort University
 • Sarun (Bomb )
  Degree : Master Degree
  Course : MSc Strategic and Digital Marketing
  University : De Montfort University
 • Pavarit (Boom )
  Degree : Master Degree
  Course : MSc Marketing
  University : Anglia Ruskin University
 • Yaninee (Joy )
  Degree : Master Degree
  Course : MSc Marketing
  University : Anglia Ruskin University
 • Piyanuch (Phill)
  Degree : Master Degree
  Course : MSc Marketing
  University : Anglia Ruskin University
 • Chanakarn (Pim )
  Degree : Master Degree
  Course : MSc Marketing
  University : Anglia Ruskin University
 • Panuwat (Sofry )
  Degree : Master Degree
  Course : MSc Marketing
  University : Anglia Ruskin University